24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304

ENERGYR Banská Bystrica

Ponúkame zákaznícky orientované systémy na riadenie, meranie a reguláciu v oblasti vykurovania, vetrania, technologického zariadenia budov a automatizáciu priemyselných technológií od projektu MaR až po realizáciu a uvedenie zariadení do činnosti.

 

V rámci poskytovania služieb zákazníkov zabezpečujeme 24 hodinovú servisnú pohotovosť, záručný, pozáručný a profylaktický servis.

VIAC o službách

NOVINKY

11 / 2021

Interpolis Office Center

Pre kancelárske priestory najvyššieho štandardu zabezpečujeme reguláciu VZT a pre podzemnú garáž s 209 parkovacími miestami snímanie úniku nebezpečných plynov.

Ďaľšie novinky

VÝBER Z REFERENCIÍ

Veolia Energia a.s. Lučenec
Regulácia 10-ich plynových kotolní a 31ks KOST. Inštalované podstanice typu PXC (voľne programovateľné a kompaktné). Zber dát z meračov tepla. Centrálny dispečing DESIGO INSIGHT.
Centrálny dispečing Energetika
Ďaľšie referencie