24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304

ENERGYR Banská Bystrica

Ponúkame zákaznícky orientované systémy na riadenie, meranie a reguláciu v oblasti vykurovania, vetrania, technologického zariadenia budov a automatizáciu priemyselných technológií od projektu MaR až po realizáciu a uvedenie zariadení do činnosti.

 

V rámci poskytovania služieb zákazníkov zabezpečujeme 24 hodinovú servisnú pohotovosť, záručný, pozáručný a profylaktický servis.

VIAC o službách

NOVINKY

05 / 2024

UNIMED Bratislava

Pre jedného z najvýznamnejších výrobcov generických oftalmologických produktov v Európe riešime MaR pre čisté výrobné priestory. Súčasťou nášho riešenia je aj verifikácia (validácia) systému MaR pre čisté priestory.

Ďaľšie novinky

VÝBER Z REFERENCIÍ

ENERBYT Štúrovo
Riadenie technológie plynovej kotolne a 8ks výmenníkových staníc riadiacim systémom SIMATIC S7 200 ,S7 1200 a podstanicami PXC pripojeným na centrálny dispečing DESIGO INSIGHT. Inštalovaný bilančný systém zberu dát…
Centrálny dispečing Energetika
Ďaľšie referencie