24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304

ENERGYR Banská Bystrica

Ponúkame zákaznícky orientované systémy na riadenie, meranie a reguláciu v oblasti vykurovania, vetrania, technologického zariadenia budov a automatizáciu priemyselných technológií od projektu MaR až po realizáciu a uvedenie zariadení do činnosti.

 

V rámci poskytovania služieb zákazníkov zabezpečujeme 24 hodinovú servisnú pohotovosť, záručný, pozáručný a profylaktický servis.

VIAC o službách

NOVINKY

12 / 2018

VaTS - ČSPV Dolná Sihoť

Regulácia prítoku dažďových vôd.

Ďaľšie novinky

VÝBER Z REFERENCIÍ

RES a.s Ružomberok
Riadenie tepelného zdroja a sústavy KOST
Centrálny dispečing Energetika
Ďaľšie referencie