24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304

ENERGYR Banská Bystrica

Ponúkame zákaznícky orientované systémy na riadenie, meranie a reguláciu v oblasti vykurovania, vetrania, technologického zariadenia budov a automatizáciu priemyselných technológií od projektu MaR až po realizáciu a uvedenie zariadení do činnosti.

 

V rámci poskytovania služieb zákazníkov zabezpečujeme 24 hodinovú servisnú pohotovosť, záručný, pozáručný a profylaktický servis.

VIAC o službách

NOVINKY

10 / 2017

Rekonštrukcia objektu NTS Banská Bystrica

Riadenie technológie VZT pre operačné sály, zázemie objektu a riadenie plynovej kotolne systémom Desigo PXC.

Ďaľšie novinky

VÝBER Z REFERENCIÍ

HBM Pharma s.r.o. Martin (Hoechst-Biotika)
Centrálny dispečing Technologické procesy
Ďaľšie referencie