24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304

ENERGYR Banská Bystrica

Ponúkame zákaznícky orientované systémy na riadenie, meranie a reguláciu v oblasti vykurovania, vetrania, technologického zariadenia budov a automatizáciu priemyselných technológií od projektu MaR až po realizáciu a uvedenie zariadení do činnosti.

 

V rámci poskytovania služieb zákazníkov zabezpečujeme 24 hodinovú servisnú pohotovosť, záručný, pozáručný a profylaktický servis.

VIAC o službách

NOVINKY

10 / 2018

Ministerstvo obrany - Rekonštrukcia kotolní Rožňava

Riadenie technológie dvoch plynových kotolní riadiacim systémom AS525.

Ďaľšie novinky

VÝBER Z REFERENCIÍ

BIOTIKA a.s. Slovenská Ľupča
Riadenie chodu VZT zariadení  pomocou voľne programovateľných podstaníc (7xPRV, 1xRWM, 1xPRU, 1xRWI, 5xPXC) a 5-ich centrál D2000 a jednej centrály DESIGO INSIGHT. Riadenie technologického procesu chemickej výroby…
Centrálny dispečing Technologické procesy
Ďaľšie referencie