24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304

ENERGYR Banská Bystrica

Ponúkame zákaznícky orientované systémy na riadenie, meranie a reguláciu v oblasti vykurovania, vetrania, technologického zariadenia budov a automatizáciu priemyselných technológií od projektu MaR až po realizáciu a uvedenie zariadení do činnosti.

 

V rámci poskytovania služieb zákazníkov zabezpečujeme 24 hodinovú servisnú pohotovosť, záručný, pozáručný a profylaktický servis.

VIAC o službách

NOVINKY

01 / 2020

Preventívno – ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s.“ v Banskej Bystrici

Kompletná dodávka a montáž časti Meranie a regulácia a kompletná dodávka a montáž systému Pacient sestra

Ďaľšie novinky

VÝBER Z REFERENCIÍ

Terichem Luck
Riadenie chodu vzduchotechniky, chladiacich zariadení a odovzdávacej stanice tepla. Riadiaci systém – podstanice 4ks PRU1.64 a 2ks PRU10.64, centrála UNIGYR INSIGHT
Centrálny dispečing
Ďaľšie referencie