24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304

ENERGYR Banská Bystrica

Ponúkame zákaznícky orientované systémy na riadenie, meranie a reguláciu v oblasti vykurovania, vetrania, technologického zariadenia budov a automatizáciu priemyselných technológií od projektu MaR až po realizáciu a uvedenie zariadení do činnosti.

 

V rámci poskytovania služieb zákazníkov zabezpečujeme 24 hodinovú servisnú pohotovosť, záručný, pozáručný a profylaktický servis.

VIAC o službách

NOVINKY

04 / 2018

OC Point Banská Bystrica

Riadenie technológie VZT, plynovej kotolne a zber údajov z meračov tepla, meračov chladu, vodomerov a elektromerov.

Ďaľšie novinky

VÝBER Z REFERENCIÍ

Hotel Kaskády Sliač
Komplexné riešenie riadiaceho systému hotela – riadenie VZT jednotiek, regulácia ÚK a TÚV pomocou voľne programovateľnej podstanice pripojenej na riadiaci dispečing a regulácia tepelnej pohody v…
Inteligentné budovy
Ďaľšie referencie