Naše služby

Stály tím odborníkov a spoľahlivé technológie

Služby, ktoré zabezpečujeme:

Komplexnú inžiniersku a sprostredkovateľskú činnosť v investičnej výstavbe v oblasti elektrických zariadení merania a regulácie a motorickej inštalácie. 

 

Autorizované projektové riešenia pre vydanie stavebného povolenia, realizáciu a projekty skutočného vyhotovenia stavby:

 

1. vypracovanie projektovej dokumentácie MaR

2. vypracovanie projektovej dokumentácie ASRTP

3. vypracovanie projektovej dokumentácie ELEKTRO

 

Montážne práce v koordinácii s uvedením do prevádzky diela vrátane odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, 

 

Spracovanie návodu na obsluhu a zaškolenie obsluhy

Poskytovanie softwarových riešení systémov riadenia,  centrálne dispečingy a diaľkový dohľad pre:

 

1. Kotolne.

2. Vzduchotechnické zariadenia.

3. Odovzdávacie stanice tepla.

4. Rodinné domy.

5. Výrobné linky a účelové stroje a zariadenia v rôznych odvetviach priemyslu.

6. Atď.

 

 

24 hodinovú zákaznícku servisnú pohotovosť, záručný a pozáručný servis. 

 

Technickú podporu a poradenstvo.

24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304