Kontakty

Konatelia spoločnosti

Ing. Igor Ostrica

0903 803 183

ostrica@energyrbb.sk

Ing. Miroslav Nágel

0911 296 111

nagel@energyrbb.sk

obchod@energyrbb.sk

Ing. Viktor Karabinoš

0903 803 713

karabinos@energyrbb.sk

Ekonomické oddelenie, sekretariát a logistika

Lucia Peniaková

048 41 41 850, 048 41 41 851

peniakova@energyrbb.sk

Martina Schneider
048 41 41 850, 048 41 41 851
schneider@energyrbb.sk

Projektoví manažéri

Ing. Ľuboslav Mitterpach

0903 507 300

mitterpach@energyrbb.sk

Ján Strieblik

0903 507 303

strieblik@energyrbb.sk

Bc. Marián Kostiviar

0904 152 888

kostiviar@energyrbb.sk

Ing. Ondrej Mozola

0914 332 920

mozola@energyrbb.sk

Projekcia – 0911 507 303

Ing. Peter Pástor

pastor@energyrbb.sk

Ing.Ivona Tučeková

tucekova@energyrbb.sk

Marián Palko

palko@energyrbb.sk

Servisné a softvérové oddelenie

Ing. Miroslav Boháč

vedúci oddelenia

0911 253 998

bohac@energyrbb.sk

Ing. Ján Kňažek

0903 567 305

knazek@energyrbb.sk

 

Ing. Dávid Deset  

0903 831 463

deset@energyrbb.sk

 

Miloš Gregáč

0911 507 305

gregac@energyrbb.sk

Peter Lamper

0904 501 661

lamper@energyrbb.sk

Ing. Jozef Lipták

0904 501 660

liptak@energyrbb.sk

Mgr. Adam Pádej

0911 507 304

padej@energyrbb.sk

Mgr. Marek Kováč

0903 507 301

kovac@energyrbb.sk

Martin Arvay

0903 507 302

arvay@energyrbb.sk

Ing. Marek Dacho

0903 419 209

dacho@energyrbb.sk

Fakturačné údaje:

 

IČO: 31568645
DIČ: 2020452720
IČ DPH: SK2020452720
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka: 611/S dňa 05.08.1992

24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304