Naše referencie a riešenia

UNIMED Bratislava

Pre jedného z najvýznamnejších výrobcov generických oftalmologických produktov v Európe riešime MaR pre čisté výrobné priestory. Súčasťou nášho riešenia je aj verifikácia (validácia) systému MaR pre čisté priestory.

Centrálny dispečing

Vaillant Senica

Pre nový závod na výrobu tepelných čerpadiel na ploche 250000m2 zabezpečujeme kompletné riešenie BMS. Riadenie tepelných čerpadiel, kotlov, VZT, chladenia, montoring meračov (Breeam), centrálny dispečing …

Centrálny dispečing

Modernizácia RS a elektro na výhrevni L1-32, Petržalka

Kompletná rekonštrukcia MaR, elektro a osvetlenia pre jedného z našich TOP zákazníkov.

Energetika

Agropenzión Gio Bešeňová

Individuálna regulácia teploty v jednotlivých apartmánoch.
Komunikácia s vonkajšou klimatizačnou jednotkou.

Inteligentné budovy

Apartmány Horec Tatranská Lomnica

Riadenie technológie plynovej kotolne, individuálna regulácia teploty v jednotlivých apartmánoch a ovládanie VZT jednotiek s vlastnou reguláciou pomocou veľkého displeja na rozvádzači.

Inteligentné budovy

THERMAL Nitrava Poľný Kesov

Riadenie technológie plynovej kotolne novobudovaneho hotela v areáli aquaparku.

Inteligentné budovy

Preventívno – ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s.“ v Banskej Bystrici

Kompletná dodávka a montáž časti Meranie a regulácia a kompletná dodávka a montáž systému Pacient sestra

Energetika

NTS Nitra

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva na sídlisku Klokočina v Nitre – I. etapa 47ks OST + hlavná OST.

Centrálny dispečing

Rekonštrukcia objektu NTS Banská Bystrica

Riadenie technológie VZT pre operačné sály, zázemie objektu a riadenie plynovej kotolne systémom Desigo PXC.

Inteligentné budovy

Veolia Energia

Pre jedného z našich najväčších dodávateľov tepla realizujeme  v mesiaci august na viac ako 20 OST v mestách Bratislava a Lučenec kompletnú časť MaR a PRS.

Energetika

Slovaktual Pravenec

V spolupráci s firmou Skanska riadime v novej výrobnej hale spoločnosti Slovaktual technologické zariadenia plynovej kotolne a priestorovú teplotu v jednotlivých zónach haly.

Terichem Svit

Objekt 94 – Rekonštrukcia haly BOPP Elektrofólie – napájanie a riadenie nových VZT pre halu rezania a halu výroby elektrofólií.

GINO Paradise Bešeňová

V jednom z našich najznámejších aquaparkov sa podieľame na rekonštrukcii bazéna BT7, kde pomocou riadiaceho systému budeme riadiť chod atrakcií v bazéne a klímu v „Bazénovom domčeku“.

Inteligentné budovy

NEMAK Slovakia

Výrobná hala s technickým zázemím.

Na tejto stavbe v spolupráci s firmou Unitechnology realizujeme MaR pre výrobnú halu, administratívnu budovu a chladenie.

Technologické procesy

STEFE SK, a.s.

BBES Banská Bystrica  – riadenie 280-ich kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) kompaktnými podstanicami typu PXC (245 ks), regulátormi ACX (6ks), regulátormi RVD (15ks) a riadenie plynových kotolní voľne programovateľnými podstanicami typu PRV (36ks) a PRU (1ks). Riadiaci systém je pripojený na dispečing v priestore výhrevne Radvaň v rozsahu 7 000 dátových bodov.

Centrálny dispečing Energetika

STEFE SK, a.s.

MPBH Zvolen  – riadenie 178ks kompaktných odovzdávacích staníc tepla regulátormi typu ACX (91ks) a kompaktnými podstanicami typu PXC (126ks) a riadenie plynových kotolní  (12ks) voľne programovateľnými podstanicami PXC (34ks). Niektoré zariadenia MaR sú pripojené na centrálny dispečing (do 50%).

Centrálny dispečing Energetika

Veolia Energia a.s. Lučenec

Regulácia 10-ich plynových kotolní a 31ks KOST. Inštalované podstanice typu PXC (voľne programovateľné a kompaktné). Zber dát z meračov tepla. Centrálny dispečing DESIGO INSIGHT.

Centrálny dispečing Energetika

Veolia Energia a.s Brezno

Riadenie technológie plynových kotolní (4ks) a KOST (16ks) podstanicami PXC resp. regulátormi ACX. Centrálny dispečing DESIGO INSIGHT.

Centrálny dispečing Energetika

NTS a.s. Nitra

Technológia 249ks KOST na sídlisku Chrenová a Párovce  riadená kompaktnými podstanicami typu RWM a PXC. Centrálny dispečing D2000.

Centrálny dispečing Energetika

ENERBYT Štúrovo

Riadenie technológie plynovej kotolne a 8ks výmenníkových staníc riadiacim systémom SIMATIC S7 200 ,S7 1200 a podstanicami PXC pripojeným na centrálny dispečing DESIGO INSIGHT. Inštalovaný bilančný systém zberu dát z meračov tepla.Inteligentné riadenie CTZ (kotolňa) od požiadaviek z VS.

Centrálny dispečing Energetika

RES a.s Ružomberok

Riadenie tepelného zdroja a sústavy KOST

Centrálny dispečing Energetika

OPM NR

Riadenie technológie dvoch horúcovodných kotolní (15,6MW a 18,1MW), ktoré spaľujú neštandardný plyn, riadiacim systémom SIMATIC S7 300. Pripojené na centrálu D2000.

Centrálny dispečing Energetika

Bratislavská teplárenská a.s.

Tepláreň východ: regulácia tlaku a teploty na redukčných staniciach pary, regulácia napájacej vody, riadenie NVS.Redudantný riadiaci systém  – SIMATIC S7 400, centrála WIN CC.Centralizácia velínov technológií.

Tepláreň západ:  vizualizácia meracích veličín do RS Simatic S7-400 kotla K6, centrála WinCC

Centrálny dispečing Energetika

Volkswagen Bratislava

Riadenie technológie 2ks nových plynových kotlov. Inštalovaný  riadiaci systém SIMATIC S7 300, pripojený na centrálu DESIGO INSIGHT.

Centrálny dispečing Energetika

Hotel IBIS Bratislava CENTRUM

Regulácia VZT jednotiek, zdroja tepla a chladu. Regulácia teploty izieb riadením fan coilov.

Inteligentné budovy

Hotel Kaskády Sliač

Komplexné riešenie riadiaceho systému hotelariadenie VZT jednotiek, regulácia ÚK a TÚV pomocou voľne programovateľnej podstanice pripojenej na riadiaci dispečing a regulácia tepelnej pohody v izbách pomocou izbových regulátorov s prepojením na hotelový rezervačný systém.

Inteligentné budovy

Hotel SOREA Regia Bratislava

Riadenie výkonu plynovej kotolne spolu s reguláciou ÚK  a TÚV a monitoring chodu VZT zariadení riadiacim systémom SIMATIC S7 300, ktorý je pripojený na centrálu DESIGO INSIGHT.

Inteligentné budovy

Hotel SOREA Máj Liptovský Ján

Riadenie VZT zariadení hotela. Inštalovaných 3ks podstanice PRU10.

Inteligentné budovy

Hotel Sheraton Bratislava

Ako súčasť projektu EUROVEA ITC Bratislava – komplexné riešenie riadiaceho systému hotelariadenie VZT jednotiek, regulácia ÚK a TÚV pomocou voľne programovateľných podstaníc pripojených na centrálny dispečing hotela a individuálna regulácia tepelnej pohody v izbách pomocou izbových regulátorov.

Inteligentné budovy

Kúpele Dudince a.s.

Automatizácia prevádzky zdroja tepla, VZT zariadení a solárneho ohrevu v niekoľkých kúpeľných domoch resp. hoteloch. Riadiaci systém je pripojený na centrálny dispečing.

Inteligentné budovy

Kúpele Trenčianske teplice a.s.

Riadenie bazénovej technológie v hoteli Flóra a liečebnom dome Tri srdcia pomocou riadiaceho systému SIMATIC S7 200, pripojeného na centrálny dispečing D2000.

Inteligentné budovy

Prírodné jódové kúpele Číž a.s.

Komplexné riadenie bazénovej technológie a riadenie výmenníkových staníc.

Inteligentné budovy

Monitoring minerálnych prameňov (7ks)

Meranie hladiny, vodivosti, teploty a prietoku riadiacim systémom S7 200. Centrála D2000 s prepojením na centrálny celoštátny monitorovací systém.

Inteligentné budovy

Saneca Pharma a.s.

Komplexná starostlivosť: o chod energetiky (výroba a distribúcia tepla, chladu, soľanky, tlakového vzduchu, kompletný monitoring trafostaníc, monitoring spotreby plynu, atď.) , riadenie a monitoring chemickej čistiareň odpadových vôd, úpravne pitnej vody , riadenie VZT vo farmácií pomocou 145ks voľne programovateľných podstaníc PRV1, PRV2, PXC-U a SIMATIC S7 300. Celý riadiaci systém je pripojený na tri dispečingy VISONIK INSIGHT, DESIGO INSIGHT a D2000.

Centrálny dispečing Technologické procesy

BIOTIKA a.s. Slovenská Ľupča

Riadenie chodu VZT zariadení  pomocou voľne programovateľných podstaníc (7xPRV, 1xRWM, 1xPRU, 1xRWI, 5xPXC) a 5-ich centrál D2000 a jednej centrály DESIGO INSIGHT. Riadenie technologického procesu chemickej výroby pomocou riadiaceho systému Simatic  S7 300, S7-400 a  centrál WIN CC.

Centrálny dispečing Technologické procesy

HBM Pharma s.r.o. Martin (Hoechst-Biotika)

Centrálny dispečing Technologické procesy

Volkswagen Bratislava

Riadenie technológie 2ks nových plynových kotlov. Inštalovaný  riadiaci systém SIMATIC S7 300, pripojený na centrálu DESIGO INSIGHT.

Centrálny dispečing Energetika

SENOBLE Central Europe, s.r.o. Zvolen

Regulácia parnej kotolne, výmenníkových staníc, VZT zariadení pomocou piatich voľne programovateľných podstaníc PXC, ktoré sú pripojené na centrálu D2000.

Centrálny dispečing Energetika

LEAF Levice

Automatizácia prevádzky stredotlakej parnej kotolne (22,36MW) a riadenie technológie procesnej vody. Inštalované dva riadiace systémy SIMATIC S7 300

Centrálny dispečing Energetika

Nestlé Slovensko s.r.o. Prievidza

Riadenie tepelného zdroja závodu.

Centrálny dispečing Energetika

Neografia a.s. Martin

Regulácia výkonu plynových kotolní a VZT zariadení riadiacim systémom pripojeným na centrálny dispečing.

Centrálny dispečing Energetika

Slovak Telecom

Riadenie 10ks VZT zariadení v rôznych objektoch pre klimatizáciu digitálnych ústrední. Riadiaci systém SIMATIC S7 200.

Centrálny dispečing Energetika

SsÚSCCH Banská Bystrica

Riadenie 23ks VZT jednotiek, regulácia čistých priestorov operačných sál, 1ks plynová kotolňa, rozvody ÚK, chladenie, zber dát z rozvádzačov silnoprúdu, mediplynov a ďalších zariadení. V objekte je inštalovaných 11ks podstaníc typu PXC-U, ktoré sú pripojené na dispečing DESIGO INSIGHT.

Inteligentné budovy

Nemocnica s poliklinikou MEDISSIMO

Ovládanie zdroja tepla a chladu – 10 ks tepelných čerpadiel f. Viessmann, riadenie VZT jednotiek a regulácia fan coilov

Inteligentné budovy

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Riadenie chodu VZT jednotiek, zdrojov tepla a chladu, regulácia čistých priestorov operačných sál. Rozsah riadiaceho systému 18ks podstaníc PRV1, PRV2, PXC. Centrála VISONIK INSIGHT.

Inteligentné budovy

Nižfarm Nižný Novgorod

Komplexná starostlivosť o chod 12 ks VZT zariadení (čisté priestory). Riadenie pomocou 7ks podstaníc typu PXC64-U, ktoré sú pripojené na centrálny dispečing DESIGO INSIGHT

Centrálny dispečing

Terichem Luck

Riadenie chodu vzduchotechniky, chladiacich zariadení a odovzdávacej stanice tepla. Riadiaci systém – podstanice 4ks PRU1.64 a 2ks PRU10.64, centrála UNIGYR INSIGHT

Centrálny dispečing

Borščagovka Kyjev

Riadenie chodu VZT jednotiek – 6ks voľne programovateľných podstaníc typu PRU, dve centrály UNIGYR INSIGHT.

Centrálny dispečing

ekko Russia

Regulácia 6ks VZT zariadení pre čisté priestory pomocou podstanice PXC200. Podstanica je pripojená na dispečing DESIGO INSIGHT.

Centrálny dispečing

Vishay Budapešť

Automatizácia prevádzky niekoľkých VZT zariadení, regulácia čistých priestorov výroby polovodičov pomocou troch voľne programovateľných podstaníc typu PRU, ktoré sú pripojené na centrálny dispečing DESIGO INSIGHT

Centrálny dispečing

J&T Banka CZ Praha

Riadenie prevádzky tepelného zdroja a niekoľkých VZT jednotiek pomocou voľne programovateľných podstaníc PRU pripojených na dispečing.

Centrálny dispečing

24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304