Novinky a aktuality

05 / 2024

UNIMED Bratislava

Pre jedného z najvýznamnejších výrobcov generických oftalmologických produktov v Európe riešime MaR pre čisté výrobné priestory. Súčasťou nášho riešenia je aj verifikácia (validácia) systému MaR pre čisté priestory.

Centrálny dispečing

07 / 2022

Vaillant Senica

Pre nový závod na výrobu tepelných čerpadiel na ploche 250000m2 zabezpečujeme kompletné riešenie BMS. Riadenie tepelných čerpadiel, kotlov, VZT, chladenia, montoring meračov (Breeam), centrálny dispečing …

Centrálny dispečing

11 / 2021

Interpolis Office Center

Pre kancelárske priestory najvyššieho štandardu zabezpečujeme reguláciu VZT a pre podzemnú garáž s 209 parkovacími miestami snímanie úniku nebezpečných plynov.

Inteligentné budovy

10 / 2021

Modernizácia RS a elektro na výhrevni L1-32, Petržalka

Kompletná rekonštrukcia MaR, elektro a osvetlenia pre jedného z našich TOP zákazníkov.

Energetika

11 / 2020

Agropenzión Gio Bešeňová

Individuálna regulácia teploty v jednotlivých apartmánoch.
Komunikácia s vonkajšou klimatizačnou jednotkou.

Inteligentné budovy

04 / 2020

Apartmány Horec Tatranská Lomnica

Riadenie technológie plynovej kotolne, individuálna regulácia teploty v jednotlivých apartmánoch a ovládanie VZT jednotiek s vlastnou reguláciou pomocou veľkého displeja na rozvádzači.

Inteligentné budovy

03 / 2020

THERMAL Nitrava Poľný Kesov

Riadenie technológie plynovej kotolne novobudovaneho hotela v areáli aquaparku.

Inteligentné budovy

01 / 2020

Preventívno – ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s.“ v Banskej Bystrici

Kompletná dodávka a montáž časti Meranie a regulácia a kompletná dodávka a montáž systému Pacient sestra

Energetika

07 / 2019

NTS Nitra

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva na sídlisku Klokočina v Nitre – I. etapa 47ks OST + hlavná OST.

Centrálny dispečing

10 / 2018

Ministerstvo obrany - Rekonštrukcia kotolní Rožňava

Riadenie technológie dvoch plynových kotolní riadiacim systémom AS525.

Energetika

10 / 2017

Rekonštrukcia objektu NTS Banská Bystrica

Riadenie technológie VZT pre operačné sály, zázemie objektu a riadenie plynovej kotolne systémom Desigo PXC.

Inteligentné budovy

08 / 2017

Veolia Energia

Pre jedného z našich najväčších dodávateľov tepla realizujeme  v mesiaci august na viac ako 20 OST v mestách Bratislava a Lučenec kompletnú časť MaR a PRS.

Energetika

06 / 2017

Slovaktual Pravenec

V spolupráci s firmou Skanska riadime v novej výrobnej hale spoločnosti Slovaktual technologické zariadenia plynovej kotolne a priestorovú teplotu v jednotlivých zónach haly.

05 / 2017

VaTS Hlohovec

Prečerpávacie stanice odpadových vôd a ATS stanice pre VaTS Hlohovec – riadenie technológie 14 staníc pomocou riadiaceho systému Simatic + dispečing Desigo Insight cez Telecontrol Solutions.

02 / 2017

Terichem Svit

Objekt 94 – Rekonštrukcia haly BOPP Elektrofólie – napájanie a riadenie nových VZT pre halu rezania a halu výroby elektrofólií.

01 / 2017

GINO PARK Bešeňová

Bazén s umelým vlnobitím – Rekonštrukcia MaR pre 3ks VZT, ktoré zabezpečujú tepelnú pohodu priestoru bazéna.

Centrálny dispečing

11 / 2016

GINO Paradise Bešeňová

V jednom z našich najznámejších aquaparkov sa podieľame na rekonštrukcii bazéna BT7, kde pomocou riadiaceho systému budeme riadiť chod atrakcií v bazéne a klímu v „Bazénovom domčeku“.

Inteligentné budovy

11 / 2016

NEMAK Slovakia

Výrobná hala s technickým zázemím.

Na tejto stavbe v spolupráci s firmou Unitechnology realizujeme MaR pre výrobnú halu, administratívnu budovu a chladenie.

Technologické procesy

10 / 2016

Nová webstránka spoločnosti

Naša spoločnosť má od Októbra 2016 novú webstránku. Modernejšie prevedenie a napojenie na publikačný systém realizovalo +421 Studio.

24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304