Profil našej spoločnosti

32 rokov systémov bez kompromisov

ENERGYR Banská Bystrica

Firma Energyr spol. s r.o., Banská Bystrica vznikla v roku 1992. V súčasnosti patríme medzi popredných dodávateľov komplexných systémov merania a regulácie, ktoré nachádzajú uplatnenie pri efektívnom využívaní energií a s tým súvisiacej minimalizácii prevádzkových nákladov.

 

Ponúkame zákaznícky orientované systémy na riadenie, meranie a reguláciu v oblasti vykurovania, vetrania, technologického zariadenia budov a automatizáciu priemyselných technológií od projektu MaR až po realizáciu a uvedenie zariadení do činnosti.

 

V oblasti softvéru, ktorý nadväzuje na realizačnú zložku máme vyvinuté komunikácie medzi rôznymi systémami pre snímanie údajov a ich následné spracovanie z rôznych technologických zariadení.

Na základe dlhoročnej spolupráce s firmou Siemens – divízia Technológie budov vlastníme certifikát, ktorý nás oprávňuje realizovať komplexné dodávky meracej a regulačnej techniky a riadiacich systémov Siemens.

 

Spolupracujeme s firmami Siemens divízia Technológie budov, Sauter, Siemens divízia Automatizačnej techniky, Danfoss, Belimo, Microwell, Ipesoft, Endress & Hauser, Domat… – spoločnosťami udávajúcimi trend vo vývoji najmodernejších technológií. Paleta produktov našich partnerov pokrýva celú oblasť riadenia výroby, distribúcie a efektívneho využitia energie.

 

Firma Energyr spol. s r. o., Banská Bystrica pôsobí na území Slovenska. Zákazky realizujeme aj na území  Čiech, Maďarskej, Ruskej, Poľskej a Ukrajinskej republiky.

 

V rámci poskytovania služieb zákazníkov zabezpečujeme 24 hodinovú servisnú pohotovosť,

záručný, pozáručný a profylaktický servis.

 

Naše služby

24/7 servisná pohotovosť HOT LINE 0903 507 304